Quy định đối với mặt hàng cồng kềnh

Kính gửi Quý Khách hàng!

Để giúp Quý Khách hàng dự tính được mức chi phí vận chuyển đối với những mặt hàng nhẹ, cồng kềnh, Alibao thông báo về Cách tính phí đối với mặt hàng cồng kềnh cụ thể như sau:

I.          Định nghĩa:

1. Cân nặng tịnh: là cân nặng thực tế của kiện hàng.

2. Cân nặng quy đổi: là cân nặng được quy đổi theo thể tích được tính theo công thức sau:

– Công thức quy đổi cân nặng từ thể tích đối với đơn hàng VCT, CPN.

Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao (cm)/8000

– Công thức quy đổi cân nặng từ thể tích đối với đơn hàng CPTK.

Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao (cm)/6000

II.      Quy định của Alibao:

1.      Nếu cân nặng quy đổi > cân nặng thực tế của kiện hàng, Alibao sẽ tính PVC theo cân nặng quy đổi.

Nếu cân nặng quy đổi < hoặc bằng cân nặng thực tế của kiện hàng, Alibao tiến hành tính PVC theo cân nặng thực tế.

2.      Trong điều kiện cho phép (khi Alibao có thể ghép chung những kiện hàng thuộc nhiều chủng loại vào một lô hàng), Alibao sẽ hỗ trợ không tính PVC theo cân nặng quy đổi đối với kiện hàng có thể tích <0.02m3).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.